Forum

Tematy:

1) Wszystkie partie poza PO głosowały za uchwaleniem
obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych, która ma przywrócić stan sprzed reformy ministra Jarosława Gowina.

2) NIK zarzuca Ministerstwu Sportu nieprawidłowe wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na Euro 2012.

Goście: Adam Szejnfeld (PO), Józef Zych (PSL), Arkadiusz Mularczyk (SP), Sławomir Kopyciński (RP), Janusz Zemke (SLD), Mariusz Błaszczak (PiS).