Forum

Tematy: 1) Wszystkie partie poza PO głosowały za uchwaleniem obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych, która ma przywrócić stan sprzed reformy ministra Jarosława Gowina. 2) NIK zarzuca Ministerstwu Sportu nieprawidłowe wykorzystanie pie