Forum

Tematy: 1) Minister Arłukowicz po raz kolejny uniknął odwołania. Zaapelował do opozycji o niestraszenie pacjentów. 2) Sejm odrzucił projekty ustaw o związkach partnerskich. Wśród posłów, którzy byli przeciw znajdowali się