Forum

Reprezentanci ugrupowań politycznych dyskutują o najważniejszych wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych kraju. Gośćmi programu są: Czesław Siekierski (PSL-Koalicja Polska), wiceminister aktywów państwowych, Karol Rabenda, Jaros