Forum

Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy, dlaczego nie Wigilia. Opozycja wskazuje, że najważniejszym tematem tygodnia jest wzrost cen gazu i energii dla firm i gospodarstw domowych. Duży wpływ na to ma Komisja Europejska, gdzie opozycja ma więk