Forum

Jak w oczach polityków miną 2021 rok? Co pomogło Polakom, a co wpłynęło na ich stan materialny w negatywny sposób? Na pewno wpływ miała pandemia koronawirusa. Polska jest atakowana ze strony Rosji i Białorusi. Procedury prawne podejmują