Forum

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie gróźb kierowanych przez posła Grzegorza Brauna wobec ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do prokuratury od marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.