Forum

Ogromne kontrowersje wzbudziły ostatnie głosowania w Sejmie, w tym reasumpcja nad nowelą ustawy medialnej, która przewiduje ograniczenie wysokości udziałów kapitału zagranicznego do 49 proc. Pod Sejmem odbyły się protesty społeczne, wsp