Forum

Przedstawiciele opozycji zarzucają rządzącym wzrost inflacji do najwyższego poziomu w Europie i drożyznę. Kontestują również zaproponowany przez rząd program Polski Ład, który ma służyć wzrostowi zamożności Polaków. Tymczasaem w