Forum

Senat nie poparł kandydatury senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej wystąpienie wyglądało jak przesłuchanie przez senatorów opozycji. Nie umożliwiono jej przedstawienia swojej wizji pełnienia urzędu. Decyzja Senatu powoduje,