Forum

14 osób zatrzymanych, podczas 400 wylegitymowanych, rannych 2 policjantów, uszkodzonych kilkanaście radiowozów – to bilans czwartkowego protestu w Warszawie. Związane było to z opublikowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucy