Forum

Większością głosów PiS przy poparciu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Sejm przyjął ustawę o ochronie zwierząt zakazującej m.in.. prowadzenia ferm futerkowych, uboju rytualnego i nakazującej prowadzenie schronisk dla zwierząt przez samorządy. Pr