Forum

Sytuacja na Białorusi, zaostrzenie działań reżimu Aleksandra Łukaszenki i wsparcie dla opozycji deklarowane dla liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej połączyło polską scenę polityczną, co nie zdarzyło się od lat. Inicjatywę podjął premier Mateusz