Forum

Opozycja twierdzi, że temat nielegalnej migracji i przymusowej relokacji jest wywoływany sztucznie. W najbliższym czasie Komisja Europejska ma podjąć temat ponownie. Siedem państw, w tym Polska i grupa V4 sprzeciwiają się takim rozwiązaniom. W kampan