Forum

Jarosław Kaczyński porozumiał się z Jarosławem Gowinem w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich i jednoczenie uznali, że wybory nie odbędą się w maju. Lider SLD Włodzimierz Czarzasty napiętnował Platformę, że pró