Forum

– Nie ma bezpiecznej metody wyboru prezydenta w czasach epidemii w formie tradycyjnej – oświadczył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem, wybory bezpośrednie w komisjach wyborczych wiązały by się z za dużym narażeniem n bezpośre