Forum

Dopiero na 31 marca wyznaczył posiedzenie Senatu w sprawie tarczy antykryzysowej przedstawionej przez rząd o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców marszałek Tomasz Grodzi. Skąd taka opieszałość? Czy Polska jest zabezpieczona w środki