Forum

Bez rozstrzygnięć zakończył się szczyt unijny dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2021 – 2028. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kilku sukcesach jak wyłączenie z opłat od emisji do budżetu, opodatkowaniu korporacji międzynaro