Forum

Sejm wybrał Elżbietę Witek na nowego marszałka Sejmu w miejsce ustępującego Marka Kuchcińskiego. Opozycja wykorzystała debatę nad przedstawianiem kandydatur do ataków na obóz rządzący i ustępującego marszałka. Czy wpisuje się to w walkę