Forum

228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi, 15. Rocznica przystąpienia do Unii Europejskiej. Polacy świętowali w majowy długi weekend. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował wpisanie obecności w NATO i Unii Europejskiej do polskiej konstyt