Forum

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział, że akcja strajkowa ma być kontynuowana także w okresie dni wolnych od zajęć lekcyjnych. Wyraził też opinię, że w związku ze strajkiem nauczycieli przeprowadzenie matur jest zagro