Forum

Od soboty obowiązywać będzie cisza wyborcza przed głosowaniem nad reprezentacją polityczna w samorządach. Jakie nastroje są w partiach na finiszu kampanii wyborczej? Jak politycy oceniają tę kampanię i sposób w jaki była prowadzona? Gośćmi Adr