Forum

Minister rodziny Elżbieta Rafalska po raz kolejny podjęła negocjacje z protestującymi w Sejmie opiekunami osób niepełnosprawnych. Mamy domagają się 500 zł dodatku rehabilitacyjnego i spełnionego już przez rząd, zrównania renty socjalnej