Bezgraniczna pomoc

Jednymi z miejsc, w których można było doświadczyć ofiarności Polaków wobec ukraińskich uchodźców, były dworce kolejowe. Po wybuchu wojny zapełniły się one nie tylko uciekającymi z obszaru objętego ostrzałem, ale także wolontariu