Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała raport dotyczący spożycia alkoholu na świecie w 2016 roku. Według najnowszych statystyk to nie Rosjanie piją najwięcej. Najwięcej piją Litwini, a na potem są Białorusini, którzy wcześniej stali na czel