Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała raport dotyczący spożycia alkoholu na świecie w 2016 roku. Według najnowszych statystyk to nie Rosjanie piją najwięcej. Najwięcej piją Litwini, a na potem są Białorusini, którzy wcześniej stali na czele tego rankingu. Polska jest na 4. miejscu. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Gośćmi Barbary Włodarczyk są: Eldoradas Butrimas, korespondent prasy litewskiej w Warszawie, Siarhiej Pielesa, dziennikarz białoruski z TV Biełsat.