Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

60 lat temu, 25 marca 1957 roku, przywódcy Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga podpisali w Rzymie traktaty, które stały się zalążkiem UE. Jak jest obecnie kondycja Unii Europejskiej i jaka czeka ją przyszłość?