Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

W tym tygodniu przywódcy Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii, czyli największych państw w Unii, opowiedzieli się za Europą dwóch prędkości. Chodzi o wprowadzenie 2 kategorii członków: krajów, które chcą głębokiej in