Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Film Agnieszki Holland „Pokot” otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Polscy twórcy mają w Niemczech dobrą renomę. A jak jest z wizerunkiem Polaków w ogóle? Jak na nas patrzą Niemcy? Czy jest coś cze