Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Co zostało z Majdanu i jak potoczyły się losy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych bohaterów wydarzeń sprzed trzech lat? Jak dziś wygląda proza życia na Ukrainie?