Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Litwa, niegdyś republika radziecka dziś członek UE i NATO, obchodzi w styczniu dwie rocznice – rok temu wprowadzono tam euro oraz dwudziestą piątą rocznicę krwawej interwencji Moskwy, która chciała powstrzymać litewską drogę do niepodległości. Jaki jest związek między tymi wydarzeniami i jak wpłynęły one na życie naszych sąsiadów?