Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Wszystko wydarzyło się bez zapowiedzi dokładnie 25 lat temu. 8 grudnia blisko granicy z Polską, w białoruskiej rezydencji rządowej w Wiskule przywódcy trzech jeszcze wtedy radzieckich republik: Rosji, Ukrainy i Białorusi – Borys Jelcyn,