Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Hasła ułożone z ciał, ruchome instalacje z portretami komunistycznych przywódców, dygnitarze na trybunach. Tak było 1 maja w Związku Radzieckim i w innych nieistniejących już państwach, np. w Czechosłowacji (choć w mniejszej skali). Kto