Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Zabijali po kilkadziesiąt osób dziennie. Strzelali z bliska, by nie marnować kul. Byli tak przesiąknięci zapachem krwi, że nawet psy od nich uciekały. To kaci Katynia. Zabili ponad 22 tys. Polaków wziętych do niewoli po napaści ZSRR na