Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Program o tematyce międzynarodowej, dotyczącej krajów graniczących z Polską, o sprawach łączących i dzielących Polaków.