Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

„Nareszcie” – tak papież Franciszek powiedział do patriarchy Rusi Cyryla podczas pierwszego spotkania głów kościołów od schizmy sprzed prawie tysiąca lat. Co z niego wyniknie dla wiernych obu religii? Komentują Olga Po