Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

„Rok temu mieliśmy niebiańską sotnię, teraz niebiańskie tysiące” – tak o liczbie ofiar na Ukrainie napisał Żenia Klimakin, ukraiński dziennikarz. Mija rok od wydarzeń na Majdanie. Nie tak miała wyglądać ukraińska droga do niezależno