Barbara Włodarczyk: Sąsiedzi

Tym razem program został poświęcony fenomenowi rosyjskiego pieśniarza, poety i aktora Władimira Wysockiego, który zmarł w 1980 roku w wieku zaledwie 42 lat. W studiu: Ewgen Malinowski, aktor i pieśniarz rodem z Syberii, wielbiciel i wykonawca