Australia Express

W programie: Festiwal Polskiej Kultury i Sztuki PolArt Występy zespołów folklorystycznych, muzycznych i teatralnych, spotkania z polonijnymi pisarzami, wystawy artystyczne – przez dziesięć dni Sydney tętniło polską kulturą. Podczas Fest