Arena poglądów

Formuła programu przewiduje dyskusje z udziałem polityków różnych formacji oraz ekspertów i publiczności. Program ma charakter wymiany argumentów na bieżące tematy polityczne. Prowadzący: red. Magdalena Ogórek oraz