Arena poglądów

Program ma charakter dynamicznej wymiany argumentów na bieżące tematy polityczne.