Arena poglądów

Formuła programu przewiduje dyskusje z udziałem polityków różnych formacji oraz zaproszonych ekspertów i publiczności. Program ma charakter dynamicznej wymiany argumentów na bieżące tematy polityczne. W roli prowadzących w