Anna Dymna – spotkajmy się

Annę Dymną odwiedza narzeczeństwo. Niezwykła para, działająca w organizacji pozarządowej, by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Agnieszka urodziła się z łamliwością kości, porusza się o kulach. Tomasz ma amputowaną nogę i jeździ na wózku.