Anna Dymna – spotkajmy się

Karolina urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ma duże trudności w poruszaniu się, choć jak sama mówi, samodzielne chodzenie z pomocą kul, to w jej przypadku ogromny sukces. Z wykształcenia jest psycholożką, a jej pasja to pomaganie potrzebującym.