Anna Dymna – spotkajmy się

Martyna Marchewka jako maleńkie dziecko przeszła udar mózgu. Rodzice wdzięczni za to, że ich córeczkę cudem uratowano, za punkt honoru postawili sobie, by żyła jak jej rówieśnicy. Choć po udarze pozostał jej niedowład lewej stron