Anna Dymna – spotkajmy się

Gościem programu jest Paweł Rusin, informatyk, szczęśliwy narzeczony. W wieku piętnastu lat zachorował na grypę, której objawem był jedynie kaszel. Po kilku dniach Paweł miał duże trudności z oddychaniem. Okazało się, że jego serce jest powięk