Anna Dymna – spotkajmy się

Tym razem swoją historię opowiada widzom Karolina Sawka cierpiąca na dysplazję rdzeniowo–nasadową kręgosłupa. Jest to choroba, która sprawia że kości nie rosną. Maksymalny wzrost osoby dotkniętej nią to niecały metr, a to dopiero po oper