Anna Dymna – spotkajmy się

Tym razem swoją historię opowiada widzom Karolina Sawka cierpiąca na dysplazję rdzeniowo–nasadową kręgosłupa. Jest to choroba, która sprawia że kości nie rosną. Maksymalny wzrost osoby dotkniętej nią to niecały metr, a to dopiero po operacji kręgosłupa, która dodała Karolinie po wyprostowaniu około 13 centymetrów, a wszystkich operacji miała łącznie 10. Przez wiele lat nosiła specjalny gorset. Mówi o tym jak wyglądała walka z chorobą, interakcje społeczne, przezwyciężanie kryzysów, zdobywanie doświadczeń w niełatwym zawodzie psychologa i psychoterapeuty, którym pani Karolina jest na co dzień.