Anna Dymna – spotkajmy się

Pan Krzysztof jest pracownikiem socjalnym w ośrodku pomocy społecznej w Myślenicach. Jego praca polega na pomaganiu osobom dotkniętym problemami z przemocą lub kryzysem psychicznym. Jednak to nie jego sprawy zawodowe i problemy innych są tematem rozm