Anna Dymna – spotkajmy się

Gościem Anny Dymnej jest dotknięta zespołem Downa Dominika Kasińska. Smutna prawda wygląda tak, że fizycznym dolegliwościom tej choroby, takim jak problemy z sercem, tarczycą, wzrokiem (zaćma) czy wadom wymowy, wielokrotnie towarzyszą przykrości ze s