Anna Dymna – spotkajmy się

Gościem Anny Dymnej jest Grzegorz Wicher, który przez lata borykał się z problemem alkoholowym, ale udało mu się zerwać z nałogiem i odnieść zawodowe sukcesy. Teraz pomaga innym w wychodzeniu z uzależnień.