Anna Dymna – spotkajmy się

Gośćmi Anny Dymnej są Kacper Sapuła i Mateusz Sobieszczuk chorujący na EB, czyli pęcherzowe oddzielanie się naskórka. To rzadka i trudna do zdiagnozowania choroba, będąca skutkiem uszkodzonego genu. Skóra osób chorujących jest mo