Alarm!

Sędzia Józef Iwulski w ostatnich dniach stał się symbolem walki o reformę sądownictwa. Osoba, której powierzono kierowanie Sądem Najwyższym, okazał się człowiekiem mającym na sumieniu wyroki wydawane w stanie wojennym na działaczy antyk